Sjekk kva lokale bøker som selde best

Denne jula gjekk den «Den sindige villmannen» til topps hos bokhandlaren på Husnes, medan Kaare Skaala toppa det lokale boksalet i Rosendal med «Fjella var først».