Kommunen har siste ordet om innføring av bompengar for elbilar i Kvinnherad

Onsdag sa eit samrøystes samferdsleutval i fylket ja til bompengar for elbilar. 25. oktober skal saka opp i fylkestinget, men kommunestyret i Kvinnherad får siste ordet, truleg i november.