Overvakar Lithium-batteria om bord: – Kan utvikla enorme mengder energi