Stadig fleire oppdrag for brannvesenet

Kvinnherad brann og redning sin statistikk for i fjor fortel om eit aukande tal oppdrag, men heldigvis med færre utrykkingar til trafikkulukker enn året før.