Hovudbrannstasjon-saka opp til formannskapet på nytt

Innstiller på same tomt som i dag.