Må investera for 40–60 millionar: Dette meiner brannsjefen er det best alternativet

Brannsjef Atle Josdal lanserte torsdag ulike forslag til framtidig brannstasjonsstruktur for det nye utvalet for plan, teknikk og miljø.