Brorparten av lærarane på KVV er tidlegare elevar. Christian og Julie er to av dei

På KVV er broparten av lærarane tidlegare elevar ved skulen. To av dei fortel korleis det har vore å bli ein del av lærarstaben.