Tre selskap har gitt anbod på bygging av ny bru over Furebergfossen