– Bruk røysteretten din

Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland oppmodar medlemene i industri- og byggebransjen om å røysta ja i uravrøystinga for dei overeinskomstane som er ferdig forhandla.