Kommunedirektøren føreslår strukturendringar i oppvekstsektoren, og meiner det hastar

Kommunedirektøren er tydeleg på at strukturendringar i oppvekstsentoren vil bli tvingande naudsynt. Og endringane må skje så snart som råd.