Dette vesle, 100 år gamle huset låg ikkje lenge på marknaden før det var selt

Det vesle huset på 60 kvadratmeter i Hamrabrekko på Sunde fekk ikkje liggja ute lengje.