I 112 år har lokalbutikken Tørris Wågen hatt dørene opne. Snart kan bygda vera utan

Publisert