Investeringsselskap har kjøpt opp Vita-kjeda: – Kan ikkje seia noko om butikken på Husnes

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners har inngått avtale med bustyrar og hovudkreditor om å overta drifta i Cosmetic Group som eig Vita, og som melde oppbod på måndag.