Gå til sidens hovedinnhold

Ikkje legg ned Åkra Brannstasjon!

Artikkelen er over 2 år gammel

MEININGAR: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

For å finansiera ein (!) ny heiltidstilsett brannkonstabel på Husnes, foreslår Rådmannen å leggja ned fire brannstasjonar i distrikta. Det er brannstasjonane i Uskedalen, i Åkra, på Halsnøy og på Fjelberg.

For Åkra sin del vil dette sjølvsagt vera eit stort, stort tilbakesteg. Tryggleiken blir dårlegare, og responstida alt for lang, i høve til gjeldande reglar på maksimalt 30 minutt.

I saksframlegget til Formannskapet er det skildra ei utrykkingstid på 40 minutt frå Rosendal til Åkra. Dette vil vera umogleg å nå! Først må ein samla saman mannskap i Rosendal, og etterpå er det på gode sommarsdagar ei køyretid på 40-45 minutt til Åkra. I praksis vil det altså gå «timen» og vel så det.

Branntroppen i Åkra har mellom éi og to utrykkingar per år. I tillegg er det branntroppen som er «First Responder», altså ei livreddande førstehjelp med direkte kontakt til AMK. På brannstasjonen står difor også oksygenapparat og hjartestartar klare til bruk. Branntroppen har utført viktige oppdrag også på dette feltet.

Dei seks brannkonstablane har kvar ei årsløn på om lag 15.000 kroner. Det er altså ei billeg ordning, og ei nedlegging her vil gje redusert tryggleik for innbyggarane. Ein vil mista lokalkunnskapen som er så viktig i arbeid med sløkking og redning.

Me er sikre på at brannsjefen kan få til gode løysingar for Åkra brannvern framover ved å gå i dialog med konstablane. Denne stasjonen må få leva vidare, det blir for lenge å venta på Rosendals-troppen.

Åkra Bygdalag

Kommentarer til denne saken