Bygdelaget vil riva dette huset – huseigaren synest det er ein god idé

Bygdelaget Halsnøy Utvikling har i eit innspel til kommunen sin trafikksikringsplan føreslått å riva dette huset. Det synest huseigaren hadde vore ideelt.