Levekårskomiteen har nyleg fordelt ein million kroner i kommunalt byggetilskot til lag og organisasjonar. Desse sju fekk fekk pengar denne gongen:

Rosendal samfunnshus, 200.000 til finansiering av nytt tak.

Interesselaget for Galeas Gurine, 200.000 til restaurering av jakta.

Undarheim golfbane, 200.000 til restaurering av Risnesløa.

Rosendal rideklubb, 167.000 til opprusting av innandørs ridebane.

Geilovegen vellag, 30.000 til sikring av leikeplass.

Uskedal gamleskule, 70.000 til rehabilitering.

Vareld Skyttarlag, 133.000 til innandørs miniatyrskytebane.