Nærmast over natta dukka det opp eit enormt reklameskilt midt i Husnes sentrum