Byggjefirma med lyse utsikter

Byggfirma Kjell Høyland er inne i eit godt år med auka omsetnad og lyse utsikter.