Cruisekai-selskap ber om møte med politikarane: – På tide med ei avgjersle

Det bergensbaserte firmaet SeaWalk AS har sendt brev til kommunen og ordføraren og bede om å få halda ein presentasjon for formannskapet eller kommunestyret.