Dagens heltar i Husnes båthamn

Denne trioen høyrde rop om hjelp og berga ein mann som hamna i sjøen.