Fann bilen bulka: – Kva som gjer at nokon berre sender rekninga til uskuldige?

Wenche Evensen vil gi dagens ris til vedkommande som bulka bilen hennar i Furuvegen på Husnes.