– Dagens ros til dei to frå Jehovas vitne

Av

– Verkeleg rørande å få slik hjelp.