Dagsturhytte-plassering skapte debatt – levekårskomiteen utsette avgjersla og bad om ytterlegare utgreiing

Onsdag valde levekårskomiteen å senda saka om «fylkeskommunal» dagsturhytte tilbake til kommuneadministrasjonen for ytterlegare utgreiing.