– Den lettvinte løysinga er til stor sjenanse for mange

Av