↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 47 05 20

Besøksadresse

Sandvollvegen 13
5452 SANDVOLL
  1. Beskrivelse

Byggservice AS ble grunnlagt i 1986, og etter 32 års erfaring i bransjen har vi tilegnet oss solid kunnskap og kompetanse som kundene våre kan nyte godt av. Firmaet står i dag fram som en velrenommert byggentreprenør med kapasitet til å utføre alle typer grunn-, betong- og tømrerarbeid.

Virksomheten har over 30 høyt kvalifiserte og entusiastiske medarbeidere. Oppdragene favner mellom annet oppføring av forretningsbygninger og offentlige bygninger, i tillegg til kaianlegg og mini-småkraftverk, betongdemninger og betongarbeid for bygg.

Oppdragsgiverne finn du innenfor de fleste sektorer, som til blant annet offentlige etater, næringsvirksomheter og private aktører.
Geografisk har vi hele Vestlandet som arbeidssted, men virksomheten satser i høy grad lokalt i Kvinnherad kommune og i nærliggende områder.
Du er velkommen til å kontakte oss via våre nettsider, eller kom innom kontoret vårt på Sandvoll.

Godkjent som lærevirksomhet i grunn- betong og forskalingsfaget.

 

Betongarbeid
Vi tilbyr mange tjenester innen betongfaget. Kaianlegg og minikraftverk er vår spesialitet. Har dere behov for gulvstøp eller rehabilitering av betong, er vi også den riktige aktøren for deg!

Grunnarbeid
Vi har dyktige gravemaskinførere og utfører alt innen grunnarbeider. Maskinparken består av fem gravemaskiner i forskjellige størrelser. Vi har også beltebårer i tre forskjellige størrelser. Ta kontakt hvis der ønsker å leie.

Tømrerarbeid
Vi utfører alt innen tømrerarbeid, fra bustader, forretningsbygg, offentlege bygg, kaianlegg og betongdemningar.

Betongsaging
Effektiv betongsaging krever riktig utstyr. Vi har lang erfaring med utskæringer og sagearbeider på betong.

Kjerneboring
Vi har lang kompetanse og erfaring med kjerneboring og ikke minst utstyr til å utføre oppdrag innen kjerneboring. Vi utfører blant annet kjerneboring i forbindelse med rørlegging og ventilasjon og kan kjernebore i alle retninger.

Landmåling
Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Masseberegning
Ved hjelp av digitale kartdata eller oppmåling i marka utfører vi masseberegning av veianlegg, pukkverk, massedepot eller annet som kan måles og beregnes.

Reguleringsplanlegging
Vi kan tilby reguleringsplanlegging med formål å bygge ut, eller verne et område. Det kan være sentrumsplaner, vegplaner, planer for næring/industri, for boligområder, og lignende.