↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 33 507

Besøksadresse

Lyngbakken 29
5451 VALEN
 1. Beskrivelse

Kvinnherad Asfalt AS totalleverandør av asfaltarbeider
Vi utfører alt innan forarbeid, oppretting, fresing, og asfaltarbeid for private kundar, verksemder og offentleg sektor i Kvinnherad, Kvam, Odda og Sunnhordland. Kontakt oss i dag for ein uforpliktande synfaring og pristilbod.

Kvifor velje Asfalt?

 • Asfalt er enkel å vedlikehalde
 • Asfalt har lang haldbarheit
 • Asfalt er enkel å reingjøre

Kvifor velje oss?
Vi leverer fagmessig utført asfaltarbeid av erfarne fagfolk til fornuftige prisar.

Alt innan asfalt
Vi leverer tenester innan forarbeid, asfaltfresing, avretting og asfaltarbeid.

Vi asfalterar:

 • Gårdsplassar
 •  Oppkjørsel
 •  Vegar
 •  Sykkelstiar
 •  Parkeringshus
 •  Parkeringsplassar
 •  Område i burettslag

Oppdragsområda våre er Kvinnherad, Kvam, Odda og Sunnhordland. Vi tar oppdrag over heile Vestlandet ved behov.

Kontakt oss for synfaring og eit pristilbod.