↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 80 071

Besøksadresse

Bogsnes 9
5460 HUSNES
  1. Beskrivelse

BYGGMESTER STENSLETTEN 

I 2018 kunne Byggmester Stensletten markera 5-årsjubileum. Me har frå starten av satsa på kompetansebygging blant alle våre tilsette, dette gjer oss i stand til å tilby kundane den beste kvalitet heile vegen i byggeprosessen. Me kan tilby snikkarkompetanse og byggeledelse når det gjeld nybygg, renovering, komplette baderom. I tillegg tilbyr me vaktmestertenester for private-/og for t.d. burettslag o.l. Me samarbeidar med nokre av Noregs største produktleverandørar av byggevare. Har i tillegg godt samarbeid med røyr-/og elektroleverandørar som gjer oss i stand til å vera totalleverandør. 

Som kunde får du levert alt på ein stad noko som forenklar det heile på beste måte.  Det å få handverkarar på besøk for å utføre arbeid, skal ikkje være ei utfordring. Med god planlegging og våre dyktige og hyggjelege tømrarar vil vi alltid gjera vårt beste for at byggeprosessen skal utførast slik at kunde set att med ein trygg og positiv opplevelse.  

Ta kontakt med oss for ein hyggjeleg prat og evt. synfaring om du ønskjer dette. 
Hugs! Ingen oppdrag er for små.   

Beste helsing
Byggmester Stensletten
Even Stensletten, dagleg leiar.