↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 48 28 90

Besøksadresse

Seimsvegen 140
5472 SEIMSFOSS
  1. Beskrivelse

Kvinnherad Bygg ditt førstevalg på byggtjenester i Kvinnherad 

 

Kvinnherad bygg er eit aksjeselskap som vart etablert tredje juli 2003.

Vi held til på Seimsfoss, som ligg fire kilometer sør for Rosendal, ytterst i Hardanger. Bedrifta er heile tida under utvikling og per i dag har vi ca 30 heiltidsansette og tre ekstrahjelper.

Kvinnherad bygg er totalleverandør innan trelast, byggevarer, maling og interiør og har eigene snekkera. I tillegg har vi og salg av forskjellige typar verktøy, utstyr for stell av hus & hage og liknande.

 

Vi har og fleire tomtar, og ferdig prosjekterte tomanns boligar. Hovudmarkedet er Kvinnherad, men vi leverer og hus, hytter og prosjekt i andre delar av landet. Målet er å ha ei stabil bedrift som både ansatte og kundar kan stole på

Kvalitet, service og pris står på dagsorden.

 

Du er velkommen innom for ein hyggeleg prat!