↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 48 22 00

Besøksadresse

Børnes 20
5463 USKEDALEN
  1. Beskrivelse

Brødrene Hjønnevåg AS er ei tradisjonsrik bedrift som produserar og sel sjømat til daglegvarebutikkar, grossistar og storhushald i heile Noreg.  Sidan Henrik B. Hjønnevåg starta bedrifta under namnet H.B. Hjønnevåg i 1948, i ein liten kjellar i Rosendal, så har bedrifta no eit moderande anlegg på ca 1200 kvm i Uskedalen (Kvinnherad kommune i Sunnhordland).  Hjønnevåg har i dag 12 tilsette og har ei omsetning på ca 30 millionar kroner.

Frå fisken blir trekt fersk og fin opp av havet til den ligg delikat dandert på bordet har det skjedd ein heil masse! Den er blitt sløydt, vaska, frakta og foredla. Den er kanskje blitt malt opp og forvandla til fristande fiskekaker og tradisjonsrik fiskepudding. Eller kanskje den bare er blitt krydra, røykt eller salta.  Uansett krev det sin mann - eller dame - å ta best mogleg vare på råvarene Vårherre har gitt oss. Og her på Hjønnevåg er vi ganske stolte over å seia at dette - ja dette kan vi! Sidan 1948 har vi levert fisk og sjømat til dei tusen hjem. Faktisk brukar vi fortsatt gamle Hjønnevåg si berømte oppskrift på fiskekaker og fiskepudding. Ikkje så rart, kanskje, at dei haustar anerkjennelse langt utover dei engare kretsar!  Ferske råvarer, lang erfaring og ei ukuelig yrkesstoltheit er jo verdens beste utgangspunkt. Og vi synes sjølv vi lager landet sin beste sjømat!