↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 64 70 88

Besøksadresse

eitrheimvegen 10
5750 ODDA
  1. Beskrivelse

Norconsult AS
Norconsults tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.  Vi leverer tjenester innen planlegging og rådgivning i alle faser av oppdragene; fra idéfase og overordnede planer til prosjektering og driftsstøtte. Vi løser våre oppdrag gjennom våre elleve markedsområder; Samferdsel, Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp, Industri, Olje og gass, Miljø, Sikkerhet, Plan, Arkitektur og IT.

Norconsult dekker samtlige fagområder innenfor rådgivning og prosjektering av nybygg, anlegg og rehabiliteringsprosjekter.  I Norconsult utvikler vi stadig vår kompetanse innen prosjektering av kompliserte bygg, samtidig som vi de senere år i økende grad har bidratt med kompetanse og rådgivning innen tidlige prosjektfaser og innen overtagelse og drift.  I tillegg besitter vi en betydelig kompetanse innenfor teknisk integrering, tilstandskontroll samt drifts- og vedlikeholdsplanlegging. Vi kan derfor levere et komplett tjenestetilbud i hele livsfasen til et prosjekt.  Bygg og eiendom er representert på de aller fleste av kontorene til Norconsult, og dermed kan vi betjene hele landet med lokal kompetanse og kapasitet. Vi har også et tverrfaglig miljø innen Bygg og eiendom på et stort antall kontorer.