↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 48 28 00

Besøksadresse

Vangsvegen 13
5470 ROSENDAL
  1. Beskrivelse

Kvinnherad Elektro AS har i over 80 år tilbode elektrotenester til marknaden. I denne tida har verksemda utvikla seg til å verta ein stor aktør med om lag 35 tilsette. Vi er òg godkjent som lærebedrift. Hovudkontoret vårt er i Rosendal og vi har avdeling på Husnes. Saman med dotterselskapet Vassnes Solution AS i Ølen, kan vi ta på oss store oppdrag.

 

Innan Bygg og Anlegg har vi fleire store og små oppdrag. Kompetansen i verksemda har utvikla seg i takt med den teknologiske utviklinga. Ved kontinuerlig oppdatering av dei tilsette løyser vi oppgåvene hjå kundane våre.

Serviceoppdrag har alltid vore viktig for verksemda. Soleis rår vi over 14 velutrusta servicebilar. Tilsamen tel bilparken 23 kjøretøy.

 

I 2015 overtok vi aksjefleirtalet i konsernet Vassnes Solutions AS i Ølen med kring 50 tilsette.

Verksemda er medarbeidareigd. Dette ser vi som ein stor styrke i den sterke konkurransen i marknaden.