Derfor har naboane folkevekst

Stord-ordførar Gaute Straume Epland peikar ikkje overraskande på at det er kommunar som ligg nærme byar som veks. – Eg trur ikkje det er fordi dei er så attraktive i seg sjølv, seier han.