Derfor kimte tusener av stabbursklokker påskeaften

Av

For å øke bevisstheten om norsk matproduksjon kimte norske bønder i stabbursklokkene landet rundt påskeaften.