Derfor opererer kommunen og media med ulike korona-tal