Desse blir meddommarar til Gulating lagmannsrett

Kommunestyret gjekk torsdag for valstyret si innstilling, og har vald følgjande sju kvinner og sju menn frå Kvinnherad som meddommarar til Gulating lagmannsrett frå 1. januar 2021 til 31. desember 2024: