Desse Kvinnherad-bedriftene har fått lønskompensasjon

Mange Kvinnherad-bedrifter har fått innvilga lønskompensasjon for permitterte frå Nav. Her får du oversikt over kven som har fått.