Bekkenes Service

Lindevegen 19, 5460 Husnes

Enkeltpersonføretak

Sander Bekkenes

Reparasjon og vedlikehald av anleggsmaskinar, utstyr og andre køyretøy, samt restaurering av maskinar og utstyr for vidare sal.

Gravdal Multitenester

Vågavegen 6, 5635 Hatlestrand

Enkeltpersonføretak

Tore Gravdal

Drift og vedlikehaldstenester, bygg/anlegg, fiskeri/oppdrett.

Aakre Naust

Pilavegen 8, 5462 Herøysund

Enkeltpersonføretak

Åge Aakre

Turistfiskeribedrift.

Ellefsen Skinn & Bein

Strondavegen 561, 5458 Arnavik

Enkeltpersonføretak

Cathrine Nystuen Ellefsen

Sel handverk av skinn, kurvmaking og kursverksemd.

Allservice Huke

Neslia 67, 5470 Rosendal

Enkeltpersonføretak

Jonas Næs Huke

Utleige av personell innan landbasert og maritime sektor/utleige av utstyr.

Hitvi AS

Uskedalsvegen 448, 5463 Uskedalen

Privat aksjeselskap

Olav Tvilde

Å eige aksjar og investera i andre selskap, samt det som naturleg står i forbindelse med dette.

Tind terapi Nissestad

Neslia 65, 5470 Rosendal

Enkeltpersonføretak

Roald Tveit Nissestad

Kognitiv åtferdsterapi og rettleiing ved psykisk liding. Kurs/opplæring om psykisk liding.

Sameiget Skålagato 35

Skålagato 35, 5470 Rosendal

Eigarseksjonssameige

Løna arbeid i private hushald.

Enes

Døsslandssido 24, 5463 Uskedalen

Enkeltpersonføretak

Oliver Enes

Sal av mat og drikkevarer frå salsautomat.

Lyd Hansen

Heiavegen 34, 5454 Sæbøvik

Enkeltpersonføretak

Kjartan Hansen

Lyd- og musikartenester.

Kloster Evacuation Technology AS

Eidsnesvegen 52, 5455 Halsnøy Kloster

Privat aksjeselskap

Magnar Norvald Reigstad

Selja tenester og varer innan redningssystem for skip – og anna som naturleg fell saman med dette – samt deltaking i andre selskap, investeringar og nærliggande verksemd.

Landa36 AS

Landasjøen 36, 5454 Sæbøvik

Privat aksjeselskap

Tommy Hivand

Investeringar/kjøp og sal av aksjar.

Myrvold Mary Kay Hudpleieprodukt

Ølvesvegen 210, 5635 Hatlestrand

Enkeltpersonføretak

Trine Elisabeth Myrvold

Kjøp og sal av Mary Kay-hudpleieprodukt. Bedrifta blir drive frå heimen.

Fth Hellesen Musikkservice

Rørvikvegen 128, 5450 Sunde i Sunnhordland

Enkeltpersonføretak

Finn Tore Hellesen

Musikaroppdrag.

Johansen Halsnøy Sveis

Landasjøen 32, 5454 Sæbøvik

Enkeltpersonføretak

Christopher K-A Johansen

Mindre stål- og aluminiumskonstruksjonar. Utføra sveisetenester og reparasjonar, samt kursverksemd og konsulenttenester innan sveisefaget. Arbeidsområde vil vera private kundar, maritim industri, bygg og anlegg og inn mot jordbruksverksemd.

Det blei elles meldt om ein konkurs i kommunen førre månad:

Hansun AS

Nesvegen 112, 5470 Rosendal

Privat aksjeselskap

Drift av restaurantar og kafear

Kari Sunita Kumar

Drift og sal av restaurant- og barkonsept, samt andre produkt som naturleg fell saman med dette, medrekna sal av konsulenttimar. Delta i andre selskap med liknande verksemd, og kjøp og sal av aksjar eller på annan måte gjera seg interessert i andre føretak.