Gå til sidens hovedinnhold

«Det er derfor underlig at satsingen på hybridferjer skal gi det resultat at rutefrekvensen reduseres betydelig»

Artikkelen er over 1 år gammel

MEININGAR Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Det nye ruteopplegget for Fjelbergsambandet er nå presentert, og det fremkommer reduksjon i rutetilbudet som både går utover pendlere, lokalbefolkningens muligheter for å få tilgang på tjenester fra fastlandet, og tilkomst for hyttefolk. Dette gjelder spesielt muligheten for å komme til øyene for håndverkere for å gjennomføre en fornuftig arbeidsdag, redusert frekvens midt på dagen, men også mulighet for å reise til/fra Skjersholmane fredag og søndag kveld.

Fjelbergsambandet har de siste årene hatt et rutetilbud som er utviklet over tid og som er rimelig tjenlig for alle. Det er likevel et minimumsopplegg og ikke mer enn det som er nødvendig for lokalbefolkningens behov og dermed opprettholdelse av bosetningen. Tilgjengelighet for hytteboere og deres økonomiske bidrag er også viktig for samfunnet på øyene.

Jeg regner med at det er politisk enighet om at Fjelberg og Borgundøy skal ha en kommunikasjonsløsning som gjør det mulig å opprettholde fast bosetning. Det er derfor underlig at satsingen på hybridferjer skal gi det resultat at rutefrekvensen reduseres betydelig. Dette tyder på at denne løsningen ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt og at det ikke er tildelt de nødvendige økonomiske midler. Det som presenteres som et fremskritt blir reelt sett en betydelig dårligere tjenesteleveranse til befolkningen.

Andre får vurdere de miljømessige effekter som dette gir. Basert på at det arbeides med brosamband burde det vært mulig å gjøre en overordnet vurdering slik at en kunne fortsatt med dieselferje inntil dette var avklart og dermed spart betydelige investeringer.

Det kunne også vært interessant å få innsyn i hvilke værkriterier som er satt i anbudet. Fartøyet «Ytterøyningen» har ikke baug og ligger forholdsvis lavt i sjøen slik at bilistene må regne med betydelig sjøsprøyt på dekk i vintersesongen.

Nå er vel dette kommet så langt at det i denne omgang ikke er noen vei tilbake når det gjelder selve løsningen, men det minste en må kunne forvente er at kommune, fylke og stat sørger for tilstrekkelig midler til at rutetilbudet slik det foreligger p.t. kan opprettholdes.

Arild Vik

Kommentarer til denne saken