– Det er i høgste grad noko som me, skattebetalarane og abonnentane, har rett til å vita

Av

«Løn til våre tenarar».