«Alle signal fram til like før ferien gjekk på at Kvinnherad Breiband (KB) ikkje skulle vera del av fusjonen med BKK i denne omgangen, seier Gunnar Vaage og Håkon Røstbø i El- og IT-forbundet ved KB. (…) – Midt i ferietida fekk vi vita at KB likevel skulle inngå i fusjonen med BKK frå starten. Styreleiaren vår, Hermann Skromme, informerte oss om dette tidleg i juli. Meldinga kom som lyn frå klar himmel i ei tid der fleire av oss var på ferie, inkludert dagleg leiar. Å diskutera saka internt var derfor av praktiske grunnar svært vanskeleg, seier klubbleiaren i forbundet, Gunnar Vaage.» Sitat Kvinnheringen 14.08.19

Hege Lægreid Røssland (SF), Hans Inge Myrvold (Sp) og Hilde Enstad (Ap) krevde lovlighetskontroll av vedtak 2019/47 og 2019/48. Kravet handler om at fylkesmannen skal kontrollere om disse vedtak ble fattet i overenstemmelse med gjeldende lovkrav i slike saker. I disse vedtak godkjente kommunestyrets tynne flertall valg av fusjonspartner, BKK, og endring av hvordan man har generalforsamling, uten en gang å endre vedtektene.

Midt i ferien prøvde eier og styret å selge Kvinnherad Breiband til BKK, mens alle signal tør ferien gikk ut på at KB ikke skulle være en del av fusjonen i denne omgang, sier de tillitsvalgte.

Konklusjon: Eier, her representert ved ordfører og styret i KE, prøver å selge Kvinnherad Breiband til BKK, mens vedtaket om at ordføreren aleine kan representere eieren på en lovlig måte fremdeles ligger hos fylkesmannen. Her viser ordføreren og styret i Kvinnherad Energi at de mangler sans for anstendige demokratiske prosesser og viser ikke mindre enn ringeakt for disse demokratiske prosessene. De kunne ha ventet til Fylkesmannen hadde uttalt seg.

Eieren og styret prøver å gjennomføre dette midt i juli, midt i ferien, altså når folk ikke følger så godt med. Dette er en velprøvd teknikk for å få ting gjennom i en fart med minst mulig støy og motstand. Det er ikke ulovlig, men feigt og uanstendig, etter min meining. Fagforeninger skal høres i saker som angår dem sterkt, men de hadde ikke sjanse til å kunne klare dette i ferietida.

Makta rår. Etter loven kan ingen klandre eierens framgangsmåte. Men er den riktig?

Elisabeth Croles (SF)