(NPK-NTB): Det kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har tilrådd regjeringa å gå vidare i gjenopningsplanen sin i månadsskiftet september/oktober. Regjeringa følgjer deira tilråding.

Tidlegare har regjeringa sagt at i «ein normal kvardag med auka beredskap» blir mellom anna meterkravet avvikla, restriksjonar knytt til arrangement og samankomstar oppheva, og at innsleppsstopp og krav om bordplassering på serveringsstader forsvinn.

Vidare har regjeringa varsla at dei vil fjerne regelen som hindrar utlendingar å komme til Noreg.

Samtidig vil det framleis vere krav om at ein skal isolere seg viss ein har covid-19, og trafikklysmodellen er utgangspunkt når det gjeld smittevern i skular og barnehagar.