«Det nyttar å ha god dialog med dei folkevalde»

Av