– Det riv meg litt i sjela at det høyrest ut som om eg snakkar opp eigedomsskatten

Ove Lemicka (Frp) vil at kommunen skal tilbakebetala halvparten av innkrevd eigedomsskatt for året, men dei andre formannskapsmedlemmene var skeptiske.