I barndommen blei pastorsonen Anders Torp utsett for eksorsisme for å bli kvitt syndene sine. Laurdag 22. september kan du høyra det sterke føredraget om den strenge oppveksten hans i ein pinsekyrkjelyd.

Laurdag 22. september får Human-Etisk forbund besøk av forfattaren Anders Torp som skal halda føredrag på Kvinnherad Bibliotek. Pastorsonen vaks opp i eit kristen-fundamentalistisk trussamfunn, som blant anna kjempa mot abort og homofili. Barna var ein del av deira andelege «krigføring». Som tenåring blei Anders drilla i å overleva endetida. For å bli kvitt syndene sine vart han utsett for eksorsisme. Kva skjer i hovudet til ein ung mann, som trass i periodar med tvil og lengsel etter eit «normalt» liv, blir meir og meir radikal i trua? Dette er ei historie om å leva for Gud og undervegs mista seg sjølv, ei historie om kva som skal til for å bryta med alt ein har trudd på. Torp har skrive boka «Jesussoldaten. Gutten som skulle vinne landet for Gud».

«Under min oppvekst (...) ble jeg utsatt for flere brudd på Barnekonvensjonen. Jeg ble også utsatt for omfattende negativ sosial kontroll, samt psykisk og fysisk vold som barn. Min far og pastor, Jan-Aage Torp, var en kjent skikkelse norsk offentlighet som til stadighet opptredte i nasjonale medier. Miljøet mitt sin virkelighetsforståelse var at Norge måtte reddes. Ettersom eksempelvis kreasjonisme var på vei ut av skolepensumet, homofili var en akseptert legning, og siden samfunnet florerte av en pervers bibelstridig seksualitet. Det var ingen andre enn satan, hans demoner og deres medsammensvorne hekser og satanister, som var skyld i at verden var på vei i feil retning. All elendigheten rundt oss var et bevis på at enden var nære, som betydde at verden snart ville gå under og Jesus veldig snart ville komme tilbake; for å dømme levende og døde til himmelen eller helvete. I denne virkelighetsforståelse som var milevis fra normalen i samfunnet rundt meg, så vokste jeg opp. Første gang jeg var vitne til en demonutdrivelse var jeg bare fire år» skriv forfattaren i ein kronikk.

Vil du høyra meir kan du få med deg føredraget på biblioteket på Husnes. Det er gratis og ope for alle.