Dette er den dyraste eigedomen i Kvinnherad første halvår