Dette er det nye rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Nytt råd for menneske med nedsett funksjonsevne er på plass i Kvinnherad kommune. Rådet skal sitja til 2023.