«Dette er kritikk som manglar grunnleggande kunnskap og forståing for situasjonen me no står i»

Av