Dette kosta Dinosaurhuset i Rosendal

Rekneskapen for det såkalla fleirbruksbygget i Steinparken i Rosendal er klar.