Dette meiner dei andre partia om å flytta ferjeleiet til Sunde

Nokre parti har bestemt seg, andre vil snakka saman om korleis dei skal stilla seg til ei eventuell flytting av ferjeleiet til Sunde.