Dette skal til for at styresmaktene lettar på koronatiltaka

Av

Utviklinga i talet på smitta blir viktig for om koronatiltaka blir vidareførte. Men auka testing og ny teknologi speler òg inn.